Freitag 17. November 2017, 09:54

Sarkozy geht mit Krisenpolitik auf Wahlkampftour