Freitag 27. Mai 2016, 20:00

Sarkozy geht mit Krisenpolitik auf Wahlkampftour