Freitag 28. Oktober 2016, 10:57

Sarkozy geht mit Krisenpolitik auf Wahlkampftour