Montag 08. Feber 2016, 07:33

Sarkozy geht mit Krisenpolitik auf Wahlkampftour