Freitag 18. April 2014, 18:36

Sarkozy geht mit Krisenpolitik auf Wahlkampftour